Onemocnění je dědičné a pravděpodobnost jeho přenosu z rodičů na děti je až 50 %. Postižená levá komora je náchylná na vznik život ohrožujících poruch srdečního rytmu, které v extrémních případech mohou vést ke smrti pacienta.

Předcházet katastrofálnímu scénáři však lze tzv. screeningem, který na základě EKG a echokardiografického vyšetření dokáže odhalit skryté nástrahy špatného fungování srdečního svalu.

Pokud vyšetření prokáže zbytnění srdečního svalu, je možné pacientům zásadně pomoci. Ve FN Motol při léčbě používají mimo jiné metodu alkoholové septální ablace, kterou v ČR rozšířil Josef Veselka, přednosta Kardiologické kliniky.

Do cévy, která zásobuje postiženou přepážku krví, se aplikuje malé množství 96% alkoholu, čímž se vyvolá malý infarkt a následně se eliminuje překážka ve výtoku krve ze srdce

„Následkem aplikace alkoholu dojde ke ztenčení zbytnělé svaloviny a pacientů se ve většině případů výrazně uleví,“ popisuje Veselka, který výsledky 11leté studie používání této metody nedávno přednášel na prestižním lékařském kongresu v Soulu.

Častý problém mladých sportovců

Průměrný věk pacienta, který je nucen podstoupit operaci mezikomorové překážky, je 56 let. Velmi často se však potíže vyskytují u mladých sportovců, jejichž nemocné srdce nezvládne zvýšenou fyzickou aktivitu. Bez preventivního vyšetření nelze nemoc odhalit, a sportovci tak velmi často kolabují přímo na hřišti.

Proto by se podle lékaře Veselky měli podrobovat každoročnímu lékařskému vyšetření od dorosteneckého věku. „Pět procent lidí ve věku od 13 do 15 let, u nichž se nemoc projeví, na ní umírá. To je velmi vysoké číslo,“ konstatuje. Vyšetření stojí okolo 500 Kč a v současné době si jej hradí sportovci z vlastních zdrojů.

Aby na naléhavost včasného vyšetření na toto srdeční onemocnění upozornili veřejnost, provedli kardiologové FN Motol na nedávno uskutečněném Pražském maratonu malý test. Zájemci zde měli možnost podstoupit vyšetření na EKG. Ze 190 vyšetřených měla téměř polovina běžců abnormální nález na srdci. „Předpokládáme, že asi 1 až 3 % z nich trpí závažným srdečním onemocněním,“ konstatoval Josef Veselka.