V roce 2000 byly v této oblasti odhadnuty náklady na onemocnění a úmrtí v důsledku pasivního kouření asi na 56,2 miliónu dolarů. Z toho 30,8 miliónu dolarů byly náklady vynaložené na nemocné a zemřelé děti, které bývají postiženy astmatem nebo komplikacemi souvisejícími se sníženou porodní váhou.

U dospělých se vyskytují kromě astmatu i rakovina plic a děložního čípku a také mrtvice. Náklady byly proto odvozeny podle poměrného vlivu pasivního kouření na vznik obtíží: například pokud je příčinou úmrtí astma, pak je u dospělých zhruba ve třetině případů způsobeno pasivním kouřením.

Do kalkulace byly proto zahrnuty náklady ve výši třetiny celkových výdajů na péči o dospělé zemřelé na astma. Cena lidského života, který předčasně skončil, byla provedena odhadem s ohledem na délku života zemřelého.

Hrozivá čísla výmluvně ilustrují, jak může zlozvyk jedince ovlivnit celou společnost. Lékaři jimi argumentují proti lidem, kteří tvrdí, že mají právo na kouření, protože je to jejich svobodné rozhodnutí. Pravda ale je, že takové rozhodnutí může ovlivnit každého, neboť stanovit hranice svobody jednotlivce lze jen těžko.