"Školu zdraví odborně garantuje 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. V současné době již má osm lekcí a o další čtyři se nyní program rozšiřuje. Budou se týkat zdraví dětí, psychiatrické a psychologické prevence, vysokého krevního tlaku a vitaminů," řekla doktorka Iva Holcátová z Ústavu hygieny a epidemiologie 1. lékařské fakulty UK.

V předcházejících ročnících nejnavštěvovanější byly lekce o obezitě, zdraví žen, výživě a onemocnění srdce a cév.

"Myslíme si, že prevence je nesmírně důležitá, protože souvisí se změnou životního stylu a se skutečným  uvědoměním si hodnoty zdraví. Čím více budou lidé o nemocích vědět včetně toho, jak se jim vyvarovat, tím v budoucnu menší mohou být náklady na léčení chorob," řekl ředitel zdravotní pojišťovny Metal-Aliance Vladimír Kothera, které Školu zdraví podporuje. 

Podmínky pro přijetí

Do Školy zdraví se může každý přihlásit na internetové adrese www.lekarna.cz/skolazdravi. Po přečtení úvodního článku k dané problematice získá informace, které potřebuje vědět. Pak vyplní kontrolní test. Jestliže devět z deseti otázek odpoví správně, automaticky mu bude lekce zapsána do jeho indexu na počítači.

Zvládne-li účastník z prvních dvou ročníků školy šest z osmi zatím uvedených lekcí, získá diplom Školy zdraví a může si ho i vytisknout. Kromě toho je zařazen do slosování o vitaminové balíčky a horské kolo. Z dvou tisíc studentů už potravinový balíček získalo 500 účastníků, a ti nejšťastnější tři dostali i horská kola.