Analýzu stovek tisíc případů rakoviny vaječníků provedli vědci z Oxfordské univerzity a objevili jasný vztah mezi výškou ženy a rizikem rakoviny. Čím vyšší žena je, tím je hrozba onemocnění vyšší. Druhým nejčastějším rizikovým faktorem je pak obezita.

Podle oxfordských vědců může fenomén vysvětlovat to, že vysoké ženy mají více buněk, takže více jednotek, které mohou být rakovinou ohroženy. Vysoké ženy mají také více růstového hormonu, který může hrát při vzniku rakoviny klíčovou roli.

Evropská populace je stále vyšší a obéznější, to je také podle britských onkologů důvod, proč rakoviny bude přibývat. Vysoké ženy také častěji onemocní rakovinou prsu.

Za průměrnou výšku ženy je považováno cca 167 cm.