Němečtí vědci z výzkumného ústavu, který se zabývá rizikovými faktory současného životního stylu, dospěli k závěru, že malé děti si nafukováním balónků ohrožují vlastní zdraví.

Při nafukování se totiž dostávají do styku s vysoce jedovatými látkami, které jsou součástí balónku, jež není prodáván již naplněný vzduchem.

Výzkum dále odhalil, že sedmnáct z 21 testovaných vzorků obsahovalo vysokou koncentraci nitrosaminu, který v lidském organismu může vyvolat rakovinu žaludku a jater.

Němečtí odborníci věří, že jejich upozornění neunikne ani výrobcům, kteří při současném stavu techniky jistě najdou způsob, jak snížit toto nebezpečí na minimum.