„Ze studií vyplývá, že působením plastových obalů na potraviny dochází k výraznému snížení rizika vystavení lidského organismu rakovinotvorným sloučeninám,“ uvádí Filip Linek ze společnosti Oskar plast.

Mezi nejznámější škodlivé látky objevující se v potravinách patří benzen, který napadá životně důležité orgány jako játra, ledviny, plíce, srdce a mozek a mimo jiné způsobuje  chudokrevnost, leukémii a rakovinu plic.

Benzen se vyskytuje v nápojích v důsledku velkého působení světla a tepla, které vzniká zejména při špatném skladování nápojů např. ve výlohách. Jeho nebezpečné účinky ale lze snížit i používáním plastových obalů.

„Plastové obalové materiály mohou představovat významný prvek pasivní bezpečnosti potravin,“ uvádí Prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. z Výzkumného ústavu potravinářského v Bratislavě.

Studie ukázaly, že rakovinotvorné účinky benzenu, který reagoval s polyethylenovým obalem, byly sníženy dokonce o dva stupně během 14 dnů.

Nebezpečný benzopyren

Kromě benzenu se v potravinách velmi často objevuje i rakovinotvorný benzopyren, poškozující i genetickou informaci buněk. Tato látka je přítomna zejména v uzených masných výrobcích, kam se dostává při samotném uzení masa. Zejména pak při spalování dřeva.

„Studie ukázaly, že účinným nástrojem k odstranění takovýchto škodlivých látek je působení masného výrobku s obalem, přičemž největšího snížení bylo dosaženo pohlcením škodlivých látek plastovým obalem,“ uvádí Filip Linek a dodává: „Užíváním plastovým obalů tak dosáhneme výrazného zlepšení ochrany zdraví spotřebitelů.“