Protože děti a dospělí reagují na léky různě, může se stát, že dávka vhodná pro dospělé může u dětí zavinit předávkování nebo naopak nedostatečné dávkování medikamentů.

Zákon má za cíl zabránit tomu, aby lékaři při léčbě pouze odhadovali správné dávkování.

Zároveň rozvíjí právní úpravu z roku 1997, která prodlužuje patentová práva farmaceutickým firmám, které dobrovolně prováděly pediatrické studie zaměřené na správné dávkování léků u dětí.