Portál vytvořila dvě občanská sdružení, Platforma zdravotních pojištěnců a Algesia. Ti oslovili ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny či lékový ústav a doufají, že si tyto instituce vytvoří na webu svůj profil, který bude pomáhat i jeho uživatelům.

JakoJa.cz je rozdělen do čtyř částí - první je informační rozcestník s odkazy a přímým přesměrováním na státní, soukromé, odborné i laické instituce a krizové linky. Veřejnost se dozví o jejich existenci i akcích prostřednictvím kalendáře akcí, novinek a informačních e-mailů.

Uživatelé mohou sdílet svůj příběh

Druhou částí webu je sociální síť - každý uživatel si vytvoří vlastní profil, tuto službu neposkytuje zatím žádný z webů zaměřených na zdravotnictví v ČR. V rámci profilu bude mít uživatel osobní prostor, ve kterém může navazovat vztahy s podobně zaměřenými lidmi, sledovat vybrané diskuse a sdílet svůj příběh. Přihlásí se pod přezdívkou, web garantuje anonymitu. Zvláštní typ profilů budou mít právnické osoby a projekty zaměřené na neziskovou pomoc lidem ve složitých životních situacích.

Třetí část webu tvoří diskusní skupiny. Software je vystaven tak, že podporuje komunikaci lidí s podobnými zdravotními problémy.

Čtvrtou částí jsou články, které ukážou zdravotnická témata z různých úhlů pohledu. Vedle oficiálních a prověřených textů budou vlastní příspěvky uživatelů viditelně oddělené od oficiální části. Uživatelé si tak budou moci porovnat své osobní názory s objektivními názory odborníků.