Byly jí provedeny tzv. miniinvazivní zákroky. „Jejich cílem je co nejméně a pokud možno bezbolestně zasahovat do organismu, dosáhnout co nejkratší doby hojení a umožnit tak pacientovi co nejrychleji se vrátit do běžného života. Tento trend reflektuje současný životní styl charakterizovaný vysokým pracovním nasazením, kdy není žádoucí delší pracovní výpadek, a současně přibližuje plastickou chirurgii i těm lidem, kteří se tzv. klasických operací spojených s celkovou anestézií, viditelných jizev a déletrvající pooperační rekonvalescence obávají,“ konstatuje zakladatel a vedoucí lékař kliniky plastické chirurgie Perfect Clinic Roman Kufa.

Podle něj stojí za těmito zákroky jednak stále modernější přístroje a technologie a bezpochyby také špičková úroveň práce plastických chirurgů. Pochopitelně nelze a ani do budoucna nebude možné uplatnit tyto postupy ve všech případech, nicméně věda i lékaři stále postupují dopředu.

Silhouette lift neboli vypnutí obličeje neviditelnými nitěmi

Jedním z příkladů současných trendů je miniinvazivní operace obličeje, tzv. Silhouette. Tento zákrok lze zjednodušeně popsat tak, že lékaři obličej zevnitř připevní na neviditelné nitě, za které zatáhnou a tím jeho kůži rázem vypnou.

„Podle mého názoru nám Silhouette lift přináší něco, co jsme v tomto oboru léta postrádali,” konstatuje druhý z vedoucích lékařů Perfect Clinic, plastický chirurg Zdeněk Pros. Lékaři pouze učiní dva krátké chirurgické řezy ve vlasech a zavedou speciální nitě do podkoží pouhým vpichem.

„Odpadá tím pádem rozsáhlé odpojení kůže a podkoží jako u klasického face liftu a nehrozí rozsáhlejší modřiny, poruchy prokrvení kůže nebo poruchy inervace obličejových svalů. Hladkým, nekomplikovaným hojením je umožněn rychlejší návrat do práce a běžného života během několika dní, který u face liftu trvá obvykle i dva týdny,” popisuje Pros. Silhouette lift nabízí mladším věkovým kategoriím řešení prvních projevů stárnutí obličeje s efektem srovnatelným s face liftem.

Lifting bez ran

Také super měkké vstřebatelné implantáty Endotine, které lékaři vkládají drobným řezem pod pokožku, pomáhají řešit projevy stárnutí v obličeji. „Implantáty mají schopnost udržet měkké tkáně v požadované pozdvihnuté poloze do doby, než se začnou tvořit nové vazivové struktury, které tkáň zafixují na místě a drží ji zde i poté, co se implantát zcela rozpustí,“ vysvětluje patentovaný princip vyvinutý v USA Roman Kufa. Těmito zákroky lékaři dokážou pacientovi pozvednout obočí, povytáhnout a vyhladit kůži v oblasti lícních kostí a dokonce i na krku.

Ambulantní liposukce za 2 hodiny

Také metoda ambulantní tumescentní liposukce přesně odpovídá minimalistickému trendu plastické chirurgie. Pacienti nepotřebují předoperační vyšetření, hospitalizaci, ani nejsou nijak omezeni před zákrokem. Pointa zákroku tkví v napuštění podkoží fyziologickým roztokem, který současně znecitliví tkáň a změkčí tukové buňky tak, aby prošly milimetrovým otvorem odsávací kanyly.

Ambulantní odsávání je ovšem limitováno rozsahem partií, v nichž jsou tukové nadbytky, a to v závislosti na objemu roztoku a váze pacienta. Znamená to prakticky, že v jednom zákroku nelze odsát většinou více lokalit najednou. Ideální pro ambulantní liposukci jsou proto tukové polštářky na bříšku, bocích nebo zevních stehnech. Lékaři Kufa a Pros proto mluví v případě ambulantní liposukce spíše o modelaci problematických partií.

Zvětšení a modelace prsou vlastním tukem

Kromě toho, že jde opět o zákrok bez přítomnosti viditelných jizev a s bezproblémovou pooperační rekonvalescencí, zároveň ženám pomůže vyřešit dva problémy najednou. Tedy zformovat tělesné křivky hned na dvou místech. Plastičtí lékaři nejprve pacientce odsají tuk z problémových partií. Vzápětí na operačním sále oddělí zdravé a životaschopné buňky od těch poškozených a takto připravený tuk přenesou do prsou. K tomu stačí pouze vpichy drobné kanyly, které nezanechávají stopy a tím pádem nevznikají žádné jizvy.

Limity výkonu spočívají jednak v omezeném množství tuku, který je takto možný do prsou přenést, pacientky se tak dočkají poprsí jen zhruba o velikost větší, než bylo to původní. A také v následném až 40% vstřebání tuku. Paradoxně také musí chirurgové často odmítnout pacientky, které jsou příliš štíhlé, protože není dostatek tuku (min 600 ml) k odsátí.