Převratnost nového laserového postupu je jednoznačná, nepoužívá se při něm žádný skalpel. Zatímco při stávající standardní proceduře je největším rizikem porušení pouzdra oční čočky, při laserové operaci takové riziko nehrozí.

"Tato metoda vylučuje lidské chyby způsobené manuálním vytvářením požadovaných úkonů pomocí skalpelu, nůžek a jehel," vysvětluje pozitiva primářka DuoVize MUDr. Lucie Valešová.

"Laser vytvoří požadovanou kapsu na novou nitrooční čočku zcela v přesné a požadované velikosti tak, jak to žádný chirurg nedokáže," vysvětluje výhody laseru mikrochirurg MUDr. Lubomír Továrek. Podle výzkumných zjištění je laser při operacích až 10x přesnější než člověk.

V Česku je ročně odoperováno zhruba 80 000 operací šedého zákalu, u lidí nad 65 let je to nejčastější oční výkon. Zatímco starší metodu operace ultrazvukem proplácí zdravotní pojišťovny, za operaci pomocí laseru dá pacient 30 000 korun, pojišťovny hradí pouze čočku. V případě použití lepší čočky na přání pacienta se cena vyšplhá na 50 000 korun za zákrok. Operace je specifická pro každého pacienta, jednotlivé parametry jsou u každého člověka nastavovány přesně na míru. Samotný zákrok pak trvá zhruba 40-50 vteřin.

Tento druh operace není vhodný pouze pro nemocné s úzkou zornicí.