Začátkem letošního roku u nás došlo ke změnám v oblasti úhrady očkovacích látek. Novinkou také je, že od 1. dubna jsou všechna povinná očkování hrazena zdravotními pojišťovnami. Stát bude nadále hradit pouze zvláštní a mimořádná očkování, mezi něž patří například očkování po živelných katastrofách.

Ke změně zákona o veřejném zdravotním pojištění došlo také proto, že Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším výskytem rakoviny děložního čípku. A čím dál častěji se toto onemocnění vyskytuje u mladších žen a dívek.

Zkušenosti s očkováním proti rakovině děložního čípku v uplynulých letech prokázaly, že jedním z klíčových faktorů je cena vakcíny, která pro řadu rodičů představuje významnou bariéru. Cena za všechny tři dávky očkovací látky se pohybuje kolem 10 000 Kč, jedná se tedy o nejdražší vakcínu v ČR. V posledních dvou letech u nás probíhaly preventivní programy zdravotních pojišťoven, které nabízely svým klientkám HPV vakcínu za mimořádně výhodnou cenu. Statistiky však ukázaly, že ačkoliv po dobu těchto akcí zájem dívek o očkování výrazně stoupl, po jejich ukončení došlo k výraznému poklesu počtu naočkovaných oproti předcházejícím obdobím.

Zavedení hrazeného očkování pro výše uvedenou věkovou skupinu dívek tak jednoznačně přispěje k vyšší proočkovanosti proti lidským papilomavirům a napomůže snížit výskyt rakoviny děložního čípku v Česku.

Proč je stanovena věková skupina pro očkování?

Je nesporné, že očkovací látka vykazuje nejvyšší účinnost před zahájením pohlavního života, kdy se dívky ještě neměly možnost s lidskými papilomaviry setkat, a tudíž jejich organismus může vytvářet vysoké hladiny protilátek. Informace o významu očkování se navíc stane běžnou součástí preventivních prohlídek u praktického dětského lékaře, které dívky absolvují ve třinácti letech. Díky tomu bude zajištěna vysoká informovanost dívek a jejich rodičů o nebezpečí, které představuje HPV infekce, a možnosti ochrany v podobě očkování. Adolescenti navíc v tomto věku neabsolvují žádné další povinné očkování a organismus tak není zatížen jinou očkovací látkou.

O možnosti očkování by se dívky a jejich rodiče měli informovat u praktického dětského lékaře.

Ačkoliv očkování proti rakovině děložního čípku vykazuje nejvyšší procento účinnosti ještě před zahájením pohlavního života, je vhodné, aby prevenci nepodceňovaly ani starší dívky a mladé ženy. I pro ně má vakcína důležitý význam.

Výskyt rakoviny děložního čípku

V Evropě se každoročně vyskytne 60 tisíc nových případů rakoviny děložního čípku a zhruba 30 tisíc žen této nemoci podlehne. V Česku se objeví každý rok rakovina děložního čípku u 1000 žen a téměř 400 žen umírá. V současné době u nás žije s touto diagnózou více než 16 tisíc žen.

V pomyslném žebříčku výskytu rakoviny děložního čípku zaujímáme postavení před většinou vyspělých zemí EU a řadíme se tak spíše na nelichotivou úroveň východoevropských států. Jedním z důvodů je i fakt, že velká část žen u nás stále nedochází na pravidelné preventivní gynekologické prohlídky.

Dívky a ženy se nejčastěji nakazí HPV infekcí mezi 15. a 25. rokem života, přednádorové stavy se diagnostikují již mezi 25. a 35. rokem a rakovina děložního čípku mezi 30. a 60. rokem.