V letech 2004 až 2007 se počty ambulantních pacientů postupně snížily z 1486 na 1248. V roce 2008 bylo ošetřeno o téměř 11 procent pacientů více než v roce předchozím a během následujících dvou let vzrostl jejich počet o více než pět procent na 1456, uvádějí statistici. V průměru třetina pacientů má svoji první léčbu, dvě třetiny se tedy léčí opakovaně.

V posledních letech klesá podíl pacientů ve věku od 15 do 19 let - z více než 11 procent v roce 2008 až na tři procenta v roce 2010. Podíl dětí do 14 let je nepatrný, od 0,1 do 0,2 procenta, s výjimkou roku 2008, kdy stoupl na 11 procent. Statistici to ale vysvětlují tím, že v předchozích letech byly problémy mladistvých spojené s počítači označovány jako poruchy chování, od roku 2009 je začali lékaři označovat jako patologické hráčství.

V lůžkové péči je vývoj podobný jako v ambulancích. Nárůst byl od roku 2008, oproti roku předchozímu, o čtyři procenta, v roce 2009 o další pětinu až na 617 hospitalizací. V roce 2010 pak byl pokles o 13 procent na 536 hospitalizací. Podíl žen se v posledních letech zvyšuje, v roce 2010 až na 11 procent.

Závislost na automatech patří mezi návykové a impulzivní poruchy. Lidé trpící touto závislostí riskují své zaměstnání i vztahy. Mnohdy se zadlužují, lžou nebo porušují zákon, aby získali peníze nebo unikli placení dluhů.