Když jí byly dva roky, odvezli jsme ji do nemocnice se zápalem plic, který její paní doktorka nepoznala. Byla v kritickém stavu. Přesto jsme ji tam museli nechat samotnou. Rodiče tehdy nemohli zůstat s malými dětmi v nemocnici a nesměly za nimi ani chodit návštěvy. Když jsme si dcerku po čtrnácti dnech přebírali už vyléčenou, nepoznávala nás, nemluvila a počurávala se.

Ke své smůle jsem se krátce předtím vrátil z univerzitní nemocnice ve švédské Uppsale. Tam mi lékaři jasně vysvětlili, jak zásadní psychologický význam mívá pro malé dítě přítomnost rodičů v nemocnici. Méně se bojí operace, lépe zvládá svůj stav po ní, neodnáší si do života panický strach z nemocnic nebo z doktorů, stejně jako řadu dalších traumatizujících zážitků. Prostě všechno zvládá líp. Pozitivní jsou i medicínské důsledky tohoto přístupu. Děcko se rychleji uzdravuje, má méně pooperačních komplikací atd.

Elegantní řešení: jednodenní chirurgie

Pro dnešní maminky je už snazší být se svým malým dítětem v nemocnici. Medicínská péče se v tomto směru zlepšila i u nás. Lékaři se matkám snaží vyjít vstříc. Ne vždycky je ale jejich pobyt v nemocnici možný. Z řady důvodů. Někdy třeba i z provozních: není dostatek volných lůžek pro matky s malými dětmi, existují dlouhé termíny objednání na operaci apod.

Jednodenní pobyt v nemocnici děti nestresuje.

FOTO: fotobanka Profimedia

Maminky by proto měly vědět, že existuje i jiná možnost. Jednoduché zákroky se dají zvládnout pomocí jednodenní chirurgie. Tedy operace, kterou chirurgové zvládnou během jediného dne. Rodiče mohou být prakticky neustále s dítětem. A hned po operaci si ho odvezou domů. Pobyt v nemocnici není v tomto případě nutný.

Jde o duši i o peníze

V USA, Kanadě a dalších průmyslově vyspělých zemích se jednodenní chirurgie rozšířila v daleko větší míře než u nás. Roli v tom nehrají jen hlediska psychologická, tedy menší stres dítěte, ale hlavně ekonomická. Tento typ zákroku šetří prostředky zdravotních pojišťoven a jejich klientů. Je významně levnější než pobyt dítěte v nemocnici. Zároveň však tento přístup klade značné nároky na lékaře i na rodiče.

V ordinacích, které v ČR jednodenní chirurgii praktikují, dělají lékaři hlavně lehčí chirurgické operace: pupeční, tříselnou a brániční kýlu, ale i další typy kýl či rozvolnění předkožky na penisu, srovnání kostí po úrazech a další podobné zákroky. Jak taková operace vypadá?

Po zákroku hned domů

MUDr. Jiří Povolný z pražské ordinace AMED diagnostikoval čtyřletému Radkovi tříselnou kýlu. Navrhl mamince, že by ji mohl odstranit pomocí jednodenní chirurgie. Hned příští týden, tedy bez čekání na termín operace. Vysvětlil jí, o co jde. Maminka souhlasila.

Než na operačním sále začala na Radka působit celková anestezie, stála u něj. Během dvacetiminutové operace čekala v předsálí. Jakmile se syn začal probouzet z narkózy, vrátila se znovu k němu. Držela ho za ruku, hladila ho a mluvila na něj.

Chvíli pak spolu zůstali v předsálí, než odezněl omamující účinek anestetik. MUDr. Povolný se ujistil, že vše je v pořádku a odbourávání anestetik probíhá normálně. Vysvětlil ženě všechno, co chtěla vědět, a dal jí s sebou také písemné poučení o tom, jak ošetřovat dítě po operaci. Případně jak tlumit eventuální bolest. Bylo v něm i telefonní číslo, na které může volat, pokud by nastaly nějaké komplikace nebo si s něčím nevěděla rady.

Než na dítě začne působit anestezie, může být matka s ním.

FOTO: fotobanka Profimedia

Otec odvezl Radka i s manželkou autem domů. První den ležel chlapec v postýlce a pospával. Matka mu pomáhala jenom tehdy, když potřeboval jít na záchod. Druhý den už chodil po bytě a třetí chtěl jít běhat ven.

MUDr. Povolný mu po týdnu odstranil stehy z malé ranky na břiše. Radek se k němu jet nebál. Naopak, chlubil se později ve školce, jak byl statečný a všechno hladce zvládl.

Menší riziko infekcí

V minulosti argumentovala řada lékařů tím, že v nemocnici hrozí dítěti menší riziko infekce než doma. Ukazuje se, že to snadno může být naopak. „Na mikrobiologické prostředí domova je dítě většinou zvyklé a mívá na něj protilátky,“ vysvětluje MUDr. Povolný.

„Infekce ho tam ohrožuje méně než v nemocnici, na kterou se jeho imunitní systém nestihl adaptovat. Navíc se v ní daleko víc soustřeďují specifické infekční bakterie, protože tam chodí pacienti s nejrůznějšími zdravotními potížemi. A i když tu panují přísná hygienická opatření, pacienti snáze narazí na mikroorganismy rezistentní i na antibiotika, které jejich organismus hůře zvládá..“

Kde zjistíte víc

Pokud se chcete dozvědět o jednodenní chirurgii více, podívejte se na www.chirurgieamed.cz nebo na www.babyonline.cz (do vyhledávače napište heslo jednodenní chirurgie). V diskusích si můžete přečíst i názory řady maminek. Zájemci o tyto zákroky by měli vědět, že se za ně platí. Odstranění relativně časté pupeční kýly vyjde na 2800 Kč. Tedy o něco více, než stojí pobyt dítěte, případně i jeho matky, v nemocnici. Je na rodičích, aby se rozhodli, jaké řešení je pro jejich dítě v dané situaci výhodnější.