Dědičnost je přenos znaků a vlastností včetně chorob z jedince na potomky. Geny jsou tvořené deoxyribonukleovou kyselinou. Ta je ve formě chromozomů uložena v jádře každé buňky včetně buněk pohlavních, tzn. vajíček a spermií, které svým splynutím dávají vznik novému jedinci. Obsahují polovinu dědičné informace od každého z rodičů a podílejí se také na zdraví dutiny ústní.

Zubní povlak není dědičný

Mezi onemocnění ovlivněné dědičností, o kterých se často diskutuje, patří choroby dásní a parodontitida. Situace však není úplně beznadějná, protože vznik zubního povlaku není dědičný. Geneticky podmíněná může být pouze schopnost organismu bránit se nepříznivým vlivům a také složení tvrdých zubních tkání (množství a kvalita skloviny). Proto je někdo vůči negativním vlivům mikrobiálního povlaku odolnější a jiný ne.

Správně vyčištěný chrup však spolehlivě brání rozvinutí zubního kazu a parodontitidy u více než 95 % populace. Zbylých pět procent je více ohroženo vznikem těchto onemocnění, a proto je nutné, aby častěji a pravidelně navštěvovali zubního lékaře. Jen tak mohou snížit vznik tohoto nepříjemného onemocnění na minimum.

Škodí i alkohol a kouření

Některé látky ale působí na plod také v těhotenství a vyvolávají jeho poškození. Nejcitlivějším obdobím jsou první tři měsíce. V této etapě vývoje plodu by se nastávající maminky měly vyvarovat užívání některých léků, např. diazepamu, acylpyrinu či antibiotik. Také některé druhy infekcí mohou plod velmi vážně ohrozit.

Samozřejmě také škodí konzumace alkoholu, kouření, rentgenové záření atd. Těhotné ženy by se měly vyhýbat všem uvedeným škodlivinám, a pokud potřebují užívat léky, měly by se nejdříve poradit s lékařem.