Badatelé z univerzity v Tokiu jsou přesvědčeni, že kmenové buňky podnítí vytváření krevních cest v tukové tkáni.

Chirurgové už dnes běžně používají vlastní tukovou tkáň člověka při vyhlazování vrásek nebo jizev. Odborníci se jen domnívají, že jednou z největších nesnází při jejich použití pro úpravu ňader je poměrně vysoké množství potřebné kvalitní tkáně.

Japonští vědci jsou přesvědčeni, že tuto nesnáz obešli. Při operaci odebrali tukové buňky z břišní oblasti a ze stehna pacientky a látku obohatili tak, aby v ní bylo více kmenových buněk.

Tkáň tím získala schopnost vytvářet nové tukové buňky. Lékaři pak obohacenou tkáň ještě mísili s normální. Výslednou tukovou tkání lze podle nich operativně upravovat tvar prsů.