U populace starší 18 let nejmenší množství obézních z 19 států "sedmadvacítky", u nichž statistici data uvedli, připadlo Rumunsku. V něm je podle nich obézních osm procent žen a 7,6 procenta mužů. Další země s nejmenším výskytem obezity jsou Itálie, Bulharsko a Francie. Naopak nejvíce obézních žen Eurostat zaznamenal v Británii (23,9 procenta) a u mužů pak na Maltě (24,7 procenta).

V případě dospělých mužů v Česku statistici zaregistrovali 18,4 procenta obézních. Více už to bylo jen v Maďarsku (21,4 procenta), v Británii (22,1 procenta) a na již zmíněné Maltě. Česko se Slovenskem a Lotyšskem také patří mezi státy, v nichž experti zaznamenali největší rozdíl v množství obézních mezi mladými a příslušníky starších věkových kategorií.

U žen ve všech sledovaných zemích jednoznačně platí, že čím vyšší věková skupina, tím větší podíl obézních osob. U mužů byl ve 12 z 19 monitorovaných států největší podíl obézních zaznamenán rovněž v nejvyšší sledované věkové skupině 65-74 let, v ostatních státech pak mezi 45 a 64 lety.

Obezita versus vzdělání

Procento obézních také závisí na úrovni vzdělání, což je opět patrné hlavně u žen. Se zvyšováním úrovně vzdělanosti klesá podíl obézních žen ve všech členských státech, zřetelné je to hlavně na Slovensku, Maltě, v Polsku a v Řecku. Také u mužů bylo v 11 státech zjištěno největší procento obézních v kategorii s nejnižším vzděláním.

Naopak pohlaví nemá na podíl obézních prakticky žádný vliv. V osmi sledovaných státech bylo větší procento obézních žen, v deseti bylo větší procento obézních mužů a v jednom státě byl podíl vyrovnaný.

Přestože obezita trápí podle statistiky v Evropské unii řadu lidí, stále nedosahuje situace ve Spojených státech. Zatímco podíl obézních se ve sledovaných zemích EU pohyboval u žen mezi osmi a 23,9 procenty a u mužů mezi 7,6 a 24,7 procenty, v USA bylo v roce 2009 obézních 26,8 procent žen a 27,6 procent mužů.

Obezita a nadváha mohou způsobit vážné zdravotní problémy. Za obézní statistici brali lidi, u nichž index tělesné hmotnosti BMI překročil číslo 30.