„Negativní vliv alkoholu na mozek se projeví mnohem výrazněji a rychleji u žen než u mužů,“ tvrdí doktorka Kristina Berglundová z Univerzity v Gothenburgu. U žen totiž dochází k degradaci mozkové kůry třikrát rychleji a poškozena je především část mozku řídící náladu, impulsivní chování a spánek.

Po čtyřech letech nadměrné konzumace alkoholu ženy přijdou o 50 % serotoninem řízených mozkových funkcí, zatímco u mužů k tomu samému dojde po dvanácti letech nadměrné konzumace alkoholu.

Alkoholičky jsou velmi často postihovány depresemi a úzkostmi. A právě to souvisí s úbytkem serotoninu, mozkového přenašeče, jehož nedostatek vyvolává deprese a úzkosti. Podle studie alkohol ženám serotonin z mozku doslova vymývá.

„Nepřekvapilo nás, že alkohol ovlivňuje negativně funkce řízené serotoninem, ale byli jsme překvapeni, jak jsou k těmto poškozením náchylné ženy,“ dodala Berglundová.