Cukrovka, vysoký krevní tlak, polycystická choroba, ale i chronické záněty. To jsou nejčastější příčiny selhání ledvin, které je trvalé a nelze ho vyléčit. Podle odhadů trpí některou formou onemocnění ledvin každý desátý člověk.

V České republice se dialýzou léčí přibližně 6000 obyvatel. Existují dvě základní metody dialýzy – hemodialýza a peritoneální dialýza. Velká většina pacientů je léčena hemodialýzou (92 %) a jen malá část, přibližně 8 %, se léčí pomocí peritoneální dialýzy.

Dialýza v pohodlí domova

Pod pojmem selhání ledvin si většina lidí představí konec aktivního života. Ale nemusí tomu tak být vždy. Na rozdíl od rozšířenější hemodialýzy, kdy pacient 3x týdně na 4 až 5 hodin dojíždí do dialyzačního centra, je možné zvolit léčbu pomocí peritoneální dialýzy. Díky ní si může nemocný sám, nebo za pomoci svých blízkých provádět dialýzu doma a nemusí neustále dojíždět na čištění krve.

Peritoneální dialýza funguje na jednoduchém principu výměny látek mezi krví a dialyzačním roztokem. Jakmile se dialyzační roztok do břišní dutiny napustí, začnou mezi krví v kapilárách peritonea a dialyzačním roztokem přestupovat odpadní látky, které se poté i s roztokem odstraní.

Potřebujete jen hadičky, vaky a gravitaci 

Existují dva typy peritoneální dialýzy. První a uživatelsky jednodušší je kontinuální ambulantní peritoneální dialýza. Tato varianta nevyžaduje žádný přístroj, jen hadičky, vaky a gravitaci. V praxi to znamená, že se pacientům zavede do břišní dutiny tenká hadička (katétr), která prostupuje přes břišní stěnu, a díky ní se do břišní dutiny napouští dialyzační roztok a pak se jí zase vypouští.

Ledviny jsou čističkou těla.

Ledviny jsou čističkou těla.

FOTO: fotobanka Profimedia

Vak s dialyzačním roztokem se pověsí nad úroveň pacientova břicha a tím se roztok napustí do břišní dutiny, kde zůstává 4-6 hodin. Během této doby se čistí krev a zplodiny metabolismu spolu s vodou přecházejí do dialyzačního roztoku. Po skončení dialýzy si pacient roztok vypustí a napustí si nový. Jedna výměna trvá i s přípravou zhruba 30 minut. Po dobu, kdy má pacient roztok v břišní dutině je odpojený od hadiček a může pokračovat v běžném životě, včetně práce a sportu. Výměna tekutiny se provádí 4x denně.

Výměny se uskutečňují ráno, v poledne, odpoledne a večer. Dělají se doma v prostoru k tomu určeném, postačí například čistý stolek. Někteří pacienti si roztok vyměňují i v zaměstnání.

Krev se čistí ve spánku

Druhou možností peritoneální dialýzy je automatizovaná peritoneální dialýza. Na tu je sice zapotřebí jednoduchý přístroj, ale zase se provádí jen v noci, když pacient spí. Dialýza obvykle trvá po dobu osmi hodin, za tu dobu se roztok několikrát podle potřeby vymění. Ráno se všechen vypustí.

Pacienti s peritoneální dialýzou jsou díky domácí léčbě schopni chodit do zaměstnání, studovat, aktivně trávit volný čas a dokonce cestovat. Domácí léčba je vhodná také pro méně mobilní a starší pacienty, pro které by častý transport na hemodialýzu do nemocnice znamenal přílišnou zátěž.