Nová metoda vychází z poznání, že mozek jako řídící jednotka našeho těla pracuje na různých frekvencích, jež jsou závislé na momentálních potřebách organismu.

Prostředkem, který umožňuje řídící činnost mozku, je elektromagnetická bilance v mozkových buňkách. Ta se odráží v momentálním stavu mysli a těla, ovlivňuje naši paměť i celkovou čilost mozku. Pokud dojde k poklesu elektromagnetické bilance, nešíří se vzruchy v těle potřebným způsobem, čímž dochází k opožděným reakcím na podněty, pocitům selhání, depresím či stresovým stavům.

Čtyři hladiny, v nichž náš mozek pracuje

Beta - energeticky nejnáročnější a v moderní době nejčastější stav, kdy mozek pracuje na plný výkon ve frekvencích 20 - 30 Hz. V náhlých a stresových situacích však může tato frekvence ještě stoupnout. Mozek v tuto chvíli řeší hlavně problémy spojené s okolím.

Naši pravěcí předkové využívali stavu Beta nejčastěji k lovu a obraně. Zbytek času relaxovali. My však trávíme v Betě většinu denní doby a relaxaci a odpočinku věnujeme podstatně menší část dne.

Alfa - přechodový stav, kdy mozek pracuje na frekvenci asi 10 Hz. Je to stav těsně před usnutím nebo po probuzení. Hladina Alfa je stavem uvolnění, bez napětí, kdy mysl reaguje na okolní podněty velmi málo.

V Alfě se tvoří endorfiny, posilují a regenerují se důležité funkce, včetně vztahových. Je to stav, v němž dochází k léčebným procesům na tělesné i duševní úrovni.

Théta - je stav výrazného útlumu všech životních funkcí, kdy mozek pracuje na frekvenci 4 - 7 Hz. Je to fáze úplného uvolnění, kdy se zdají sny. Tělo ani mozek v této fázi nereagují na okolní podněty.

Delta  - velmi hluboký a bezesný spánek pod hranicí 4 Hz. Stejně se nazývá i stav bezvědomí. Dochází při něm k úplnému útlumu funkcí a hluboké regeneraci.

Aplikace v Alfa rovině

Podle propagátorů nové metody je právě hladina Alfa tím pravým okamžikem, kdy je ideální aplikovat přípravky, které ovlivní duševní a fyzický stav člověka po celý den.

Konkrétně by měla aplikace probíhat tak, že dotyčný konzumuje lék ráno těsně po probuzení, a to vleže. Poté asi dvacet minut klimbá a snaží se vytlačit z hlavy myšlenky. Po uplynutí této doby vstane z postele (už neusíná).

Výhody Alfa aplikace

  • pomáhá zvyšovat mozkovou činnost seniorů
  • snižuje projevy demence a blokuje její další postup
  • částečně léčí Alzheimerovu chorobu
  • zvyšuje IQ až od 10 bodů, zrychluje úsudek a vitalitu
  • nárazové užívání aplikace je vhodné pro zvýšení soustředění, zrychlení reakcí při sportu či pro stimulaci mozkové činnosti za účelem naučit se
  • tlumí abstinenční příznaky při nestřídmém způsobu života či při odstraňování drogové závislosti, během které se projevují syndromy vyčerpání, obtížné soustředění, chybné úsudky, nedostatečná chuť do života či deprese
  • Alfa aplikace silných léků by mohla být dlouho hledaným klíčem k léčbě řady duševních chorob, a to včetně poškození mozku dlouhodobým užíváním návykových látek, včetně opiátů a alkoholu.