S podvrtnutým kotníkem se velmi často setkávají především sportovci, nevyhýbá se ale ani méně aktivním jedincům. K tomuto stavu dochází v situaci, kdy se kotník dostane do nepřirozené pozice. Při špatném přenesení váhy na postižené noze se končetina vyvrací směrem ven, chodidlo se naopak dostává do nepřirozené polohy směřující dovnitř, natahují se vazy. Výsledkem je pak snížená hybnost, otok a bolestivost.

Poškozené vazy mohou být v lepším případě natažené, v horším částečně natržené nebo zcela přetržené, kdy je funkce kotníku velmi vážně narušena.

Ve 40 % případů se objevují i recidivy, které jsou výsledkem špatného zhojení při předchozím zranění.

První pomoc a prevence

Při podvrtnutí kotníku je potřeba dostat postiženou nohu do zvýšené polohy a končetinu a místo poranění chladit. Na otok a bolest je vhodné přiložit studený obklad a použít  speciální krém či gel (například Dolgit, Efffi emulze při natažení nebo namožení, Barny´s Celadrin krém pro namožené klouby a svaly atd.).

Na postižené místo je také možné přiložit elastické obinadlo, které ale nesmí škrtit. Prevencí proti zvýšenému riziku podvrtnutého kotníku je nošení vhodné obuvi, která zajistí potřebnou stabilitu nohy (zvláště při sportu nebo při chůzi na nerovném terénu).

Vymknutí kloubu

Dalším velmi častým zraněním je také vymknutí kloubu (luxace), ke kterému dochází důsledkem přetaženého pohybu nebo pohybu špatným směrem. Vymknutí by se dalo rozdělit do tří skupin - lehké, střední a závažné.

Při lehkém až středně těžkém vymknutí je kloub citlivý na dotek a při pohybu bolí, při opření o kloub můžeme mít pocit nestability kloubu. Při závažném vymknutí se o kloub většinou nemůžeme opřít, místo je velmi bolestivé a dost oteklé. Může se objevit i hematom v důsledku krvácení.

U vymknutého kloubu je důležité co nejvíce omezit pohyb v postiženém místě a rozhodně se nesnažit kloub vracet do původní polohy. Místo nejlépe naprosto znehybníme, můžeme přiložit studený obklad, který zabrání otoku kloubu a tvorbě podlitiny. Při méně bolestivém vymknutí je vhodné na bolestivé místo opět nanést nějaký vhodný přípravek na tišení bolesti či otoků, v závažnějším případě, kdy problém přetrvává, rozhodně vyhledejte lékařské ošetření.