Hlavními neovlivnitelnými faktory vzniku glaukomu je stárnutí nebo genetické dispozice. Faktory, které do jisté míry ovlivnit můžeme, jsou stres, emoční výkyvy, cukrovka nebo také migréna a kouření.

Glaukom neboli zelený zákal je oční onemocnění, při kterém je postupně poškozován oční nerv (zrakový nerv je tvořen přibližně miliónem nervových vláken, která převádějí zrakový vjem z oční sítnice do mozku), většinou vzniká v důsledku zvýšeného nitroočního tlaku.

Tlak je způsobován nadměrnou tvorbou tekutiny, která okem protéká a při správném množství udržuje normální tlak oka a zajišťuje jeho správnou funkci. Ke zvýšení tlaku může dojít také za situace, kdy je množství tekutiny v normálu, ale nedochází k jejímu odtoku z oka ven.

Vysoký tlak následně utlačuje vlákna zrakového nervu a způsobuje jeho postupné odumírání. Následně dochází k zužování zorného pole nebo ke zhoršení ostrosti zraku.

Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR každoročně přibývá lidí s tímto onemocněním. V roce 2000 bylo diagnostikováno 195 153 pacientů, o pět let později to bylo již 276 622 pacientů, v roce 2009 byl zaznamenán nárůst na 299 tisíc pacientů. Tímto onemocněním trpí většinou lidé nad 65 let a častěji se vyskytuje u žen. Z celkové populace trpí glaukomem 5 % lidí, údaj označuje pouze léčené případy.

Nejde o zákal jako takový

„Označení zelený zákal je zavádějící, podstatou onemocnění není zakalení čočky, ale zvyšování nitroočního tlaku, který glaukom vytvoří. V případech špatné diagnózy může dojít k tomu, že pacienti léčení kvůli glaukomu mohou ve skutečnosti trpět oční hypertenzí,“ vysvětluje MUDr. Lucie Valešová, primářka pražské oční kliniky.

Oko postižené zeleným zákalem (glaukomem)

Oko postižené zeleným zákalem (glaukomem)

FOTO: fotobanka Profimedia

Zelený zákal nelze zcela vyléčit, je možné pouze zastavit další zhoršování stavu. Neléčený zákal může způsobit úplnou slepotu.

„Většina lidí nemá šanci glaukom rozpoznat, protože je zpočátku zcela bez příznaků. Důležité je absolvovat důkladné oční vyšetření včetně provedení OCT, na základě kterého určí lékaři správný postup v léčbě, která zamezí dalšímu rozvoji nemoci. Každý člověk starší 40 let by měl absolvovat alespoň jedenkrát ročně preventivní vyšetření, zvláště pokud se glaukom vyskytuje v rodině,“ říká MUDr. Věra Kalandrová, primářka oční kliniky NeoVize Brno.