Přestože na trhu existuje celá řada potravin, které obsahují mnoho stejných látek jako čokoláda, nic z toho podle nejnovějšího průzkumu nedokáže čokoládu jako takovou zcela nahradit.

„Místo čokolády jsme podávali jiné potraviny, které obsahují shodné látky. Účastníci výzkumu je měli hodnotit jako dostatečné k nahrazení chuti na čokoládu či naopak. Nicméně žádná z nich nedokázala ukojit chuť na čokoládu stejnou měrou, jako pár čtverečků čokolády samotné,“ vysvětluje postup výzkumník Michal Holub.

Ve výzkumu byly použity například kapsle plněné kakaovým práškem nebo další kombinace obsahující cukry, tuky a kakao. Ani jedna z kombinací však nedopadla úspěšně. Nikdo ze zkoumaných nepotvrdil, že by tyto potraviny potlačily jejich chuť na čokoládu. Ba naopak, na pravou čokoládu pak měli ještě větší chuť.

Mezi testované pochutiny patřila i káva, která je někdy s čokoládou kvůli podobnému množství obsahu kofeinu stavěna na stejnou úroveň. Obdobně jako ostatní produkty však neměla kýžený efekt. Chuť na čokoládu totiž nedokázala potlačit ani v jediném případě.

Výzkum byl proveden na reprezentativním vzorku padesáti účastníků ve věku 18-45 let, rovnocenně byla zastoupena obě pohlaví.