„Jednak proto, že během dalšího života, kdy budou na mamograf chodit, by byl vyšší počet radiační zátěže, a dále proto, že žena v mladším věku má žlázu bohatší a citlivost mamografického vyšetření je menší,“ řekl Právu profesor Jan Daneš, přednosta radiodiagnostické kliniky I. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na Karlově náměstí.

Ženám mezi 40 až 45 lety může být mamograf proveden nejvýš jednou do roka, a to jen tehdy, jsou-li rizikové. To znamená, když v rodině matka či sestra rakovinu prsu měly.

V takovém případě například Všeobecná zdravotní pojišťovna mamografii zaplatí, stejně jako ženě, která má příznaky nemoci a jde o upřesnění diagnózy. Od 45 let má žena jednou za dva roky prevenci bezplatnou. Horní věková hranice, která dříve byla 69 let, už padla a není tedy žádná. Profesor Daneš Právu řekl, že jednou za dva roky by se v ČR na preventivní mamografické vyšetření mělo dostavit 1,7 miliónu žen nad 45 let.

„To je ročně zhruba 850 tisíc, ale chodí jich asi 400 tisíc. I to je úspěch, ale mnohem lepší by bylo, kdyby se jich dostavilo víc. Vždyť přijít s nádorem zachyceným v prvním stadiu, tedy když je nejmenší, znamená velkou naději na vyléčení,“ soudí Daneš.