Poruchy erekce lze léčit a předcházet jim pravidelnými preventivními prohlídkami u praktického lékaře. Sexuologové společně s praktickými lékaři nyní vytvořili návod, jak s muži o tomto problému šetrně mluvit a odhalit jeho příčinu.

Mužská erekce je v českých podmínkách tabuizované téma. I proto se muži se svým problémem jen zřídka svěřují svému okolí. „Ostych a neochota mluvit o nedostatcích v sexuálním životě však může mít řadu negativních dopadů na fyzickou i psychickou stránku jedince,“ říká sexuolog MUDr. Martin Hollý.

Praktický lékař je nesmírně důležitý

Nezastupitelnou roli při odhalování erektilní dysfunkce hraje především praktický lékař. „Pacient jej navštěvuje dlouhodobě a je mezi nimi vytvořený důvěrnější vztah,“ říká MUDr. Hollý. Během preventivních prohlídek může tento lékař promluvit s pacientem o problémech s erekcí a odhalit jejich zdravotní příčiny.

„Příčinou erektilní dysfunkce může být například kardiovaskulární onemocnění nebo cukrovka,“ informuje praktický lékař Rudolf Červený. Nově má praktický lékař k dispozici také otázky a návod, jak s muži o tomto choulostivém tématu šetrně hovořit.

Návod pro praktické lékaře vznikl ve spolupráci odborníků ze Sexuologické společnosti ČLS JEP a Společnosti pro všeobecné lékařství ČLS JEP. „Cílem těchto doporučení je získat od pacienta ohleduplným způsobem více informací o jeho sexuálním životě, vyhodnotit zjištěné údaje a nabídnout mu vhodné řešení,“ vysvětluje MUDr. Hollý.

„Díky správně položeným otázkám může praktický lékař pomoci svému pacientovi ke spokojenějšímu sexuálnímu životu a zároveň včas odhalit některé ze závažných onemocnění. Do řešení problému s erekcí je důležité zapojit i partnerku. Ženy mají aktivnější přístup nejen ke svému zdraví, ale také zdraví celé rodiny a partnera,“ doplňuje MUDr. Červený. „Muži mají nyní k dispozici cenově dostupnější léčbu erektilní dysfunkce, což některé z nich může také motivovat k léčbě,“ říká Martin Hollý.