Odborníci letní bouřku popisují jako soubor elektrických, optických a akustických jevů vzniklých mezi oblaky druhu cumulonimbus navzájem nebo mezi těmito oblaky a zemí. Obvykle tuto událost doprovázejí i další meteorologické jevy, jako jsou vydatné přeháňky, silné nárazy větru apod.

V každém případě jde obvykle o velmi nebezpečnou aktivitu, jež dokáže z velmi pěkného dne udělat doslova peklo na zemi.

Jak se během bouřky chránit

V první řadě je dobré když člověk během bouřky může zůstat doma. Pokud ho však bouřka překvapí, měl by si uvědomit, že největší nebezpečí skýtají otevřené terény, vyvýšená místa, vodní hladiny, sloupy s elektrickým vedením či vysoké osamocené stromy. Není ovšem pravidlem, že blesk udeří vždy do nejvyššího bodu v krajině. Může se stát, že si blesk vybere místo nejvyššího bodu váš mobilní telefon, z něhož právě voláte.

"Mobil dokáže přivolat blesk stejně jako motorka či náušnice v uchu," varuje před nebezpečím meteoroložka Dagmar Honsová a dodává:

"Během bouřky není vhodné ani sportovat. Mezi nejnebezpečnější sporty při bouřce patří golf, windsurfing a všechny ostatní vodní sporty."

Bouřka je pak nejnebezpečnější, vyskytuje-li se v rozmezí 3 km od člověka, což je rovno 9 sekundám mezi bleskem a udeřením hromu.

Když blesk zasáhne

"Rozsah zranění a následků způsobených bleskovým proudem záleží především na tom, kam byl člověk zasažen a kudy prošel proud tělem nebo po jeho povrchu. Zřetelná popálená místa vznikají na kůži v místech vstupu a výstupu proudu. Někdy ale mohou popáleniny úplně scházet," vysvětlují odborníci ze serveru Ulékaře.cz

Závažnost stavu může signalizovat nebezpečné ochrnutí spojené se zástavou dechu, rozkmitáním srdce a ztrátou jeho rytmu. Hrozit může i poškození mozku a centrálního nervového systému v důsledku průchodu proudu mozkem.

První pomoc pak spočívá v okamžité pomoci. Je-li podezření na zástavu srdeční činnosti, je třeba ihned zahájit oživovací pokusy.

Postiženého položte na záda, zakloňte mu hlavu a předsuňte bradu. Pokud je to nutné, uvolněte dýchací cesty. Pak neprodleně začněte s umělým dýcháním a nepřímou masáží srdce. V oživování pokračujte bez přestání, dokud nepřijde pomoc, pak i během transportu postiženého, pokud vás někdo nevystřídá, a to až do doby, dokud postižený nezačne dýchat sám nebo lékař definitivně nekonstatuje smrt. Pokud zjistíte zástavu dechu, ale srdeční tep je na krční tepně hmatatelný, provádějte pouze umělé dýchání. Nezapomeňte ale tep neustále kontrolovat.

Pokud je tep hmatatelný a dýchání dostatečné, můžete pokrýt případné spáleniny sterilním obvazem. Zlomené končetiny nenapravujte. V každém případě přivolejte lékařskou pomoc.

Člověk se nemusí bát jít okamžitě člověku zasaženému bleskem pomoci, jelikož se nestává, že by blesk udeřil do stejného místa dvakrát a i elektrický výboj z blesku netrvá déle než 1-2 vteřiny.