Už dětem od malička vštěpujeme, že je potřeba se dobře učit, protože pak budeme mít mnohem lepší šanci dělat práci, která nás bude opravdu bavit, a přitom bude vynášet i dobré peníze pro naše zajištění. Pokud ne, můžeme skončit v zaměstnání, kde budeme každý den provádět automaticky ty samé rutinní výkony a náš život bude jen o tom, jak si vydělat aspoň na slušné živobytí.

Každodenní rutina v práci pak může být kromě nudy nevýhodná i z dalšího hlediska, a tím je zdraví. Jak totiž dokázaly jedny z posledních studií, čím rutinnější zaměstnání člověk má, tím více je ohrožen závislostí na alkoholu a také více umírá na nemoci spojené s alkoholem, než lidé vydělávají více peněz, uvedl server Daily Mail.

Zdravotní rizika podle vrstev 

Jak potvrdily dřívější průzkumy, za riziková povolání u žen lze považovat uklízečky, šičky oděvů nebo barmanky, u kterých hrozí téměř šestkrát vyšší riziko fatálního selhání ledvin, mentálních poruch či otravy než u žen, které pracují na pozici lékařek či právniček.

Naproti tomu je ale také prokázáno, že ženy na vyšších pozicích vypijí až dvakrát více alkoholu, než ženy z nižších společenských vrstev, které pracují více manuálně.

U mužů provozujících podobně rutinní zaměstnání, jako jsou dálkoví řidiči nebo dělníci či prodavači, hrozí také zvýšené riziko stejných onemocnění, ale ne na tak vysoké úrovni jako u žen. Riziko je "pouze" 3,5krát vyšší než například u manažerů.

Jak ale k celé problematice dodává statistik Myer Glickman, je potřeba také přihlédnout k mnoha dalším faktorům, jako je kouření, typ konzumovaného alkoholu nebo také postoj k péči o vlastní zdraví u každého jedince.

Příčiny úmrtí kvůli alkoholu

Celkově se dá říci, že nejčastěji postihují úmrtí ve spojení s alkoholem muže ve věkovém rozmezí mezi 50 až 54 roky s jednotvárným zaměstnáním (52,2 % ze 100 000 lidí), u žen s rutinní prací je tato věková hranice nejčastěji mezi 45. až 49. rokem života (42 % ze 100 000 lidí).

Mezi úmrtí spojená s konzumací alkoholu často patří cirhóza jater, mentální a duševní problémy, malé procento tvoří i náhodné otravy alkoholem.

Jsou samozřejmě i další onemocnění, k jejichž výskytu alkohol významně přispívá, jako je rakovina jater, úst, jícnu či hrtanu.