Pacienti byli rozděleni do tří skupin - jedné byly na místa akupunkturních bodů přilkádány placebové ocelové kuličky, druhá byla sice léčena akupunkturou, lékaři však vědomě použili nesprávnou metodu. Teprve poslední třetina pacientů podstoupila terapii, o níž byli vědci přesvědčeni, že skutečně může ulevit bolestem zad.

Výsledky se dostavily po třech měsících

Během prvních dvou měsíců byly výsledky všech skupin srovnatelné a u pacientů nedošlo k žádným znatelným zlepšením. Teprve během třetího měsíce pokusu se začaly projevovat blahodárné účinky akupunktury a stále se zvyšovaly. V prvních dvou skupinách se změny projevovaly pouze sporadicky.

V závěrečné zprávě, publikované v odborných periodicích, uvádějí francouzští vědci i statistiku, která hovoří o 39 procentech případů, kdy metoda bolesti odstranila či alespoň výrazně zmírnila, což je podle nich velmi potěšující výsledek.