Zatímco u mužů do padesáti let věku je neobvyklá, 75 % nově diagnostikovaných karcinomů prostaty se týká mužů starších 65 let a dle studií postihuje přibližně 33 % všech mužů ve věku nad 80 let. Zdravotní pojišťovna Metal – Aliance a Klinika GHC realizovaly studii, která zkoumala vliv genů na toto onemocnění.

V ohrožení jsou náruživí cyklisti

Na vzniku rakoviny prostaty se do jisté míry podílí také životní styl. Ohrožení jsou muži, kteří se intenzivně věnují cyklistice, jsou při své práci vystaveni těžkým kovům a pijí nadmíru kávy a alkoholu. Co naopak pomáhá omezit riziko vzniku karcinomu prostaty, je hodně zeleniny a sójových výrobků.

Prostata leží pod močovým měchýřem, kde obkružuje močovou trubici. Na snímku vlevo dole vidíte chundelatou kuličku. To je zvětšený zhoubný nádor.

Prostata leží pod močovým měchýřem, kde obkružuje močovou trubici.

FOTO: fotobanka Profimedia

Svůj podíl na výskytu nemoci mají ale také genetické dispozice. „Přesněji genetické varianty v genech, které souvisí s metabolismem steroidních hormonů, kódují receptory nebo vazebné bílkoviny pro steroidní hormony a v genech pro základní detoxifikační enzymy, které související s celkovou schopností organismu vyloučit nadbytečné či potencionálně škodlivé látky,“ řekla MUDr. Monika Koudová, klinická genetička Kliniky GHC, spoluautorka studie.

Riziko je vyšší dvojnásob, pokud se rakovina prostaty objevila u bratra či otce. Při onemocnění dvou nebo více příbuzných může být riziko vzniku rakoviny prostaty 5 – 11x vyšší.

Dobrou prevencí nemoci je maso mořských ryb, zelenina a ovoce.

Dobrou prevencí nemoci je maso mořských ryb, zelenina a ovoce.

FOTO: fotobanka Profimedia

Do projektu s názvem „Proti karcinomu prostaty včasnou prevencí“ se zapojilo přes 250 jejích klientů. U více než poloviny z nich bylo odhaleno genetické riziko. Na základě klinických vyšetření pak bylo riziko vzniku karcinomu prostaty konstatováno u 87 % vyšetřených mužů.

„Léčba rakoviny prostaty je možná a je tím úspěšnější, čím dříve se nádor odhalí. Muži, kteří mají zvýšené riziko onemocnění, by se měli vyvarovat zásadních rizikových faktorů a upravit svůj životní styl. Mohou tak nástup nemoci významně oddálit nebo ji zcela zamezit,“ řekl MUDr. David Kostka, ředitel úseku zdravotní politiky Zdravotní pojišťovny Metal-Aliance.