Opakovaná řídká stolice totiž vede nejen k drastickým ztrátám tekutiny, okyselování tělesné schránky, ale také vyplavuje ionty nezbytné pro rozvoj mozkových buněk.

"Děti se pomaleji vyvíjejí jak po fyzické, tak psychické stránce a v pozdějších letech vykazují nižší inteligenční kvocient," uvádí ve své studii Guerrant.  

Rané průjmy jsou nejnebezpečnější

Podle jeho mínění jsou v tomto směru nejnebezpečnější opakovaná průjmová onemocnění, která pacienty postihnou v prvních dvou letech života.  

Přestože si mozek dokáže poradit s některými mechanickými poškozeními, se stoprocentním efektem se nedá počítat. Negativní důsledky raných průjmů na inteligenci lze objektivně vyčíslit i po mnoha letech.