"Buňky lidského organismu spolu komunikují prostřednictvím elektromagnetického vlnění. Pokud je výměna informací mezi buňkami narušena (například vlivem infekcí, chemikálií z okolního prostředí, nikotinu apod.), může dojít ke změně jejich chování a za určitých okolností až k chorobám. Biorezonanční přístroje umí pomocí vysílaných signálů navracet elektromagnetické vlnění buněk do normálu a harmonizovat tak energetickou nerovnováhu v těle," vysvětluje MUDr. Robert Tirpák z ordinace Bionce.

Při dlouhodobém kouření si lidské tělo zvyká na nikotin, který patří mezi mimořádně návykové látky. Když v těle kuřáka jeho hladina klesne pod určitou mez, ocitá se ve stavu nikotinového hladu a dostaví se abstinenční syndrom doprovázený chutí na cigaretu. Biorezonance eliminuje signál, který k tomuto syndromu vede.

Jak taková terapie probíhá

"Na začátku terapie je klient vyzván k vykouření cigarety přibližně do dvou třetin, zbytek terapeut uloží do vstupního pohárku napojeného na přístroj. Klient se pohodlně usadí, na záda, na čelo a na každou ruku jsou mu připevněny elektrody a následuje přibližně třicetiminutová terapie," popisuje Tirpák a dodává:

„Z biorezonančního přístroje Bicom OPTIMA je během sezení do organismu kuřáka vysílán zrcadlově obrácený elektromagnetický frekvenční vzorek nikotinu. Ten vyruší signály fyzické závislosti, takže se po terapii přestanou projevovat abstinenční příznaky a nevzniká ani takzvaný nikotinový hlad.“

Úspěšnost při odvykání je u této bezbolestné metody až 80% a podle lékařů stačí pouze jediné sezení. Cena tohoto sezení se pak pohybuje od 1100 Kč.

Více informací v přiloženém videu.