Absolutně nespokojeno se svou hmotností je 26 procent respondentů, což je o devět procent víc než před třemi roky, kdy se podobný výzkum uskutečnil. Když se dotázaní snaží svou váhu snížit, jedí především více ovoce a zeleniny (89 procent), omezují své stravování v bufetech (83 procent) a nabírají si menší porce (78 procent).

Se svojí fyzickou kondicí pak před třemi roky bylo spokojeno 60 procent dotázaných, nyní už je to o 10 procent méně.

Podle výzkumu Češi nejraději chodí na procházky (80 procent), provozují turistiku (41 procent), cykloturistiku (38 procent) a zdravotní cvičení (38 procent). Mladší generace do 29 let preferuje také cvičení ve fitness centrech (22 procent).

„Chůze je přirozená aktivita, kterou může podnikat v podstatě kdokoliv a v každém věku,“ soudí kardioložka Eliška Sovová, přednostka Kliniky tělovýchovného lékařství olomoucké fakultní nemocnice.

Kardiologové obecně udávají, že pro své zdraví by měl denně člověk ujít zhruba 10 tisíc kroků, což je u dospělého muže 8,5 a u ženy 6,5 kilometru. Ideální je cvičit denně půl hodiny anebo třikrát týdně hodinu. Ale málokdo se k tomu přinutí.