Jde o průsvitné plastové trubičky, ve kterých je šest filtrovacích vrstev. Nasazují se na cigaretu. Jeden filtr by měl vydržet dvě až čtyři použití.

Na uživatele určitě zapůsobí, že skrz průsvitné stěny trubiček vidí, co odstranil. Množství nečistot nezávisí ani tak na značce cigaret jako na počtu a intenzitě vdechnutí. Řada kuřáků nechce použité trubičky radši ani vidět.

Méně žluté zuby

Nekritičtí obdivovatelé této novinky mluví o zdravém kouření. Ti střízlivější o méně škodlivém kouření. Proč se filtr snaží snížit hlavně množství dehtů? Obsahují řadu rakovinotvorných a jinak jedovatých látek. Není to ale jediná škodlivá složka cigaretového kouře.

Těmi dalšími jsou například oxid uhelnatý, benz-a-pyren, amoniak, formaldehyd, kyanovodík a mnohé další. Z několika tisíc látek, které kouř obsahuje, je jich výrazně škodlivých několik set, rakovinotvorných nejméně šedesát. Filtr zachycuje jen část z nich.

Nebezpečné nitrosaminy

MUDr. Eva Králíková, CSc., přední odbornice na otázky kouření, upozorňuje na několik sporných momentů kolem filtrů.

Zachytí jen část látek, ale nikdo přesně neví, co nezachytí a jak je to škodlivé. Jako typický příklad uvádí nitrosaminy.

Způsobují nádorová onemocnění, ale na žádných krabičkách nenajdete údaje o tom, kolik jich konkrétní cigarety obsahují. Přitom jde o látky, které se například v potravinách přísně hlídají. Bojíme se jich třeba v uzeninách.

Potraviny zakážou, tabákové výrobky ne

„Jeden výzkum v USA prokázal, že průměrný roční příjem nitrosaminů na osobu je šestnáctkrát vyšší z cigaret než z uzenin,“ uvádí doktorka Králíková. „Je paradoxní, že se bojíme jedovatých látek v sýrech, sušenkách nebo jiných potravinách, ale vůbec se nebojíme stejných látek z cigaret, ačkoli tam bývají v naprosté většině v mnohonásobně vyšším množství. Z poslední doby jsou to například dioxiny.

Kdyby někdo zjistil v potravinách tak vysoké hladiny těchto látek, kolik jich i v současné době obsahuje cigaretový kouř, okamžitě by tyto potraviny musely zmizet z regálů prodejen. U cigaret to nikoho nevzrušuje a v prodeji nikomu nevadí.“

Cigaretový kouř obsahuje i další látky, kvůli kterým se řada výrobků nesmí prodávat. Například ftaláty. Když je inspekce objeví v hračkách z Asie, musí je dovozce a distributor okamžitě stáhnout z trhu. A tak bychom mohli pokračovat.

Paradoxy dobré zprávy

Doktorka Králíková upozorňuje i na další paradoxní moment. Relativně pozitivní zpráva o tom, že filtr zachytí značnou část dehtů a dalších látek, může mít u kuřáka i negativní důsledky.

Snadno v něm vyvolá falešný pocit většího bezpečí takového kouření. A dojem, že si teď lze dopřát více cigaret s menším rizikem. Je jasné, že i zbylý kouř obsahuje jedovaté látky. Považovat ho za neškodný, nebo dokonce zdravý, by byla hloupost.

Další problém spočívá v tom, že nutí kuřáky intenzivněji vtahovat kouř do plic. Takže ho s velkou pravděpodobností vdechují o něco hlouběji a drží jej v nich i o něco déle. Opět by bylo potřeba přesné měření, abychom zhodnotili důsledky tohoto jevu. I bez něj je však zjevné, že nepřináší tak jednoznačné výhody, jak by se mohlo na první pohled zdát.
V každém případě stále platí, že skutečně účinný způsob, jak ochránit náš organismus před zhoubnými následky cigaret, je zatím pouze jeden: přestat kouřit.

Rady a nejlepší pomoc

O tom, co kouření v těle skutečně vyvolává, se dočtete víc na www.kurakovaplice.cz.
Kouření není zlozvyk, ale nemoc, respektive závislost. Stejná jako závislost na drogách, jen méně devastující. Proto by člověk, který chce přestat kouřit, měl jít k odborníkům a použít všechny dostupné prostředky, aby zvýšil svou šanci na úspěch. O centrech specializovaných na léčbu závislosti na tabáku se dozvíte víc na www.slzt.cz. Jsou tam i kontakty na ně.

Na všechno, co souvisí s odvykáním kouření, se můžete zeptat na telefonu 844 600 500 (po-pá od 14 do 18 hod.).

Hodně zajímavých informací je také na www.stop-koureni.cz a na www.odvykanikoureni.cz, kde zároveň najdete internetové poradny.