Světový den ledvin se tento rok koná již pošesté, a základním cílem celé akce, kterou vyhlásily Mezinárodní federace pro nemoci ledvin a Mezinárodní nefrologická společnost, je zvýšit u odborné, ale i laické veřejnosti celkovou informovanost o onemocnění, seznámit ji s možnostmi včasného záchytu nemoci a samozřejmě také s konkrétní léčbou.

Letošní ročník se zaměřuje především na onemocnění ledvin v souvislosti se srdečními chorobami a součástí celé akce budou i bezplatná preventivní vyšetření ledvin. Tato vyšetření budou probíhat v řadě dialyzačních center po celé republice, seznam najdete na stránkách www.nadaceledviny.cz, www.nefrol.cz nebo na www.ledviny.cz. Při screeningovém vyšetření ledvin bude zájemcům zkontrolována i hladina cukru v krvi, krevní tlak, hodnota bílkoviny v moči a hodnota BMI (hodnota tuku v těle vzhledem k výšce a váze).

Chronické onemocnění ledvin

Jak ukazují výsledky několika posledních studií, trpí sníženou funkčností ledvin téměř desetina populace. Ačkoli se rozhodně nejedná o zanedbatelné číslo, informovanost o celé problematice je stále na velmi nízké úrovni.

"Zrádnost chronického onemocnění tkví v nenápadnosti. Špatně fungující ledviny totiž dlouho nijak nebolí. Lidé proto nemají dlouho tušení, že jsou nemocní. U mnohých z nich se tento problém ani nestihne odhalit, jelikož ještě před selháním ledvin předčasně zemřou na přidružená kardiovaskulární onemocnění," říká MUDr. Vladimír Vojanec, vedoucí lékař dialyzačních středisek B. Braun Avitum Praha Bulovka a Černý Most.

Jak dodává, ledviny také bývají postiženy sekundárně při nějakém jiném onemocnění, mezi která patří nejčastěji cukrovka a také vysoký krevní tlak.

Hlavní příznaky

Jak už bylo řečeno, onemocnění se dlouhou dobu nemusí vůbec nijak projevovat, je tedy těžké ho včas odhalit. I tak je ale možné postupem času rozpoznat jistá znamení, která na onemocnění ledvin poukazují. Jedná se především o nenápadnou a tupou bolest v bederní oblasti, otoky nohou, zažívací problémy nebo obtíže s dechem.

Do nejvíce rizikové skupiny patří lidé s vysokým krevním tlakem, nadváhou, cukrovkáři, kuřáci a samozřejmě také lidé, kteří mají chronické onemocnění dědičné v rodině. Všichni tito jmenovaní by proto měli pravidelně podstupovat preventivní vyšetření, a to i bez ohledu na zdánlivě klidnou situaci.

Včasné odhalení pomůže k úspěšné léčbě

I přes dlouhodobý klidový stav bez náznaků jakýchkoli projevů jsou preventivní vyšetření velmi důležitá. Dokládají to i hodnoty z minulého roku, kdy při těchto kontrolách bylo prohlédnuto 977 pacientů. Dvacet procent z nich (203) pak bylo s nějakým nálezem posláno na další vyšetření. Rozhodně se tedy nejedná o zanedbatelné číslo.