Výzkumníci na začátku studie shromáždili údaje o více než 1900 mladých lidech ve věku od 14 do 24 let. Ti všichni pak byli znovu zkoumáni o tři a osm let později z hlediska spojitosti mezi užíváním konopí a psychotickými příznaky.

Ti, kdo na začátku konopí neužívali, ale v průběhu studie s tím začali, vykazovali později větší riziko psychotických příznaků. Stejně tak i ti, kdo konopí na začátku užívali a během studie v tom pokračovali.

Odborníci, mimo jiné z Německa, Nizozemska a Institutu psychiatrie v Londýně publikovali své závěry v časopise British Medical Journal (BMJ). Shodují se v nich, že užívání konopí je rizikovým faktorem pro rozvoj příznaků psychotických symptomů. "Pokračující užívání konopí by mohlo zvýšit riziko psychotické poruchy tím, že způsobí přetrvávání příznaků nemoci," píše se v závěru studie.

Výzkumníci naopak nenašli žádný důkaz pro to, že by psychotické příznaky vedly k pozdějšímu užívání konopí formou jakési "samoléčby", jak tvrdí některé teorie.

Robin Murray, profesor výzkumu na Institutu psychiatrie, řekl: "Tato studie je dalším důkazem už solidně ověřeného tvrzení, že pokračující užívání konopí zvyšuje riziko psychotických příznaků a psychotických onemocnění."

Mladí patří v EU k nadprůměru

V Česku je asi 30 000 lidí, kteří jsou závislí na marihuaně a považují to za problém. Rizikových uživatelů je asi 150 tisíc, z nichž více než polovina užívá marihuanu denně. Vyplynulo to z informací rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Polovina uživatelů by přitom ráda se svou závislostí skoncovala.

Alarmující je fakt, že Česko patří v Evropě k zemím s největším podílem mladých, kteří už drogu okusili. Nějakou nelegální omamnou látku vyzkoušela skoro polovina šestnáctiletých, většinou sáhli po marihuaně či hašiši. Od roku 1995 se užívání jak konopí, tak i "tvrdých" drog v ČR zdvojnásobilo, podle odborníků se situace ale dál nezhoršuje.

Vláda před nedávnem schválila plán s opatřeními do roku 2012, který má snížit dostupnost, užívání a dopady konzumace konopí a dalších drog. Jedním z opatření ke zlepšení stavu by mělo být ustavení specializované sítě poraden, kde by uživatelé marihuany našli potřebné rady, informace i pomoc.

Podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila by mělo pomoci i zlepšení a intenzivnější vymáhání současného práva. Vobořil míní, že v 90. letech minulého století byla veřejnost o problematice a nebezpečnosti drog informována mnohem lépe, než dnes. "Usnuli jsme na vavřínech," podotkl protidrogový koordinátor.