Vědci zjistili, že nosit statečný úsměv navzdory strastem, které právě prožíváme, vede ještě k větším chmurám.

Psycholog Brent Scott, který studii vedl, upozorňuje, že toto zjištění může být zvlášť důležité pro zaměstnavatele, kteří nutí do úsměvu své zaměstnance pracující s veřejností. "Nucené předstírání úsměvu může vést k emočnímu vyčerpání a následně i k obcházení práce, což pro firmu není vůbec dobré," vysvětlil.

Výzkum ukázal, že u zaměstnanců, kteří nosí falešný úsměv celý den, se zhoršuje nálada, ochota plnit úkoly a jejich produktivita celkově klesá.

Doktor Scott analyzoval chování skupiny řidičů autobusu po dobu dvou týdnů. Studie byla první svého druhu, která zkoumala citové projevy po určitou dobu a porovnávala jejich vliv na pocity mužů a žen.

Vědecký tým zkoumal efekt projevených pozitivních emocí (například falešný úsměv) ve srovnání s opravdovými hlubokými emocemi, nebo pozitivními emocemi uměle vyvolanými příjemnými vzpomínkami.

Ženy předstírání ničí víc

Ukázalo se, že ženy umělý projev pozitivních emocí ničil více než muže. Nicméně během předstírání se jim nálada zlepšila a ony byly ochotnější všechny úkoly splnit. "Předstírání může opravdu náladu zlepšit, ale je to jen velmi krátkodobé," varuje Scott a dodává, že z dlouhodobějšího hlediska se budete cítit stejně nebo více nešťastní.

"Je to určitý druh sugesce, který způsobí, že se po určité době budete cítit falešně. Celý den se snažíte pěstovat pozitivní emoce, ale na konci dne se můžete cítit, jako že to už nejste vůbec vy," varoval Scott.

Také tvrdí, že ženy jsou předstíráním emocí více poznamenány, neboť se od nich očekává, že budou ve svých projevech expresivnější než muži. Předstírání úsměvu, které je v rozporu s jejich hlubokými pocity, proto napáchá více škod.

Studie se objeví v únorovém čísle časopisu Academy of Management Journal.