Kanadští vědci se opírají o sledování 450 pacientů s touto chorobou. Polovina z nich mluví dvěma jazyky, druhá polovina jen jedním. U obou skupin bylo v době výzkumu zjištěno stejné narušení poznávacích schopností, výrazně se však lišil průběh onemocnění.

„Bilingvní osoby jsou v průměru o čtyři až pět let starší, což znamená, že dokázaly nemoci čelit,“ řekla webu LiveScience.com Bialystoková.

Neznamená to, že znalost dvou jazyků nemoc zcela zastaví – brání však, aby lidem ničila život příliš brzy. Ukázalo to skenování postižených, podle nějž se dvojjazyční chovají téměř stejně jako jednojazyční i přesto, že jejich mozky jsou poškozeny mnohem více. Znalost více jazyků pomáhá podle vědců i tehdy, když se je lidé naučili až v dospělosti.