Do současné věkové struktury se promítly především výkyvy porodnosti během celého předchozího století, méně ji ovlivnil vývoj úmrtnosti a vliv migrace až na výjimku zůstal okrajový.

Čtyřicátníků přibývá

Roste počet obyvatel starších 40 let, a to zejména kvůli početně silným populačním ročníkům 1940 až 1957. Lidé ve věku 40 až 64 let tvoří třetinu obyvatel ČR. Senioři ve věku 65 a více let představují čtrnáct procent populace.

Zhruba pětina obyvatel České republiky zažila druhou světovou válku, sametovou revoluci prožilo v dospělém věku pouze něco málo přes šedesát procent Čechů.

Cizinci nemají vliv na složení obyvatelstva

Po zásadních politických změnách se ČR v posledním desetiletí 20. století stala imigrační zemí, protože počet lidí, kteří se přistěhovali, převýšil počet vystěhovalců. Cizinci mají zhruba dvouprocentní podíl na počtu obyvatel. I když vzrůstá počet cizinců žijících na našem území, věkovou strukturu obyvatelstva jejich příliv neovlivnil.