Podle Simona Kellyho, britského očního lékaře, se potíže se zrakem u kuřáků vyskytují častěji a navíc již o deset let dříve než u nekuřáků. Přesto jsou i nadále onemocnění spojená s kouřením podceňována.

Oftalmolog dále zdůraznil, že přestat kouřit významně napomáhá riziko snižovat. "U bývalých kuřáků je riziko jen o něco málo vyšší než u skutečných nekuřáků." Kelly rovněž upozornil na to, že holdování tabáku je dnes první příčinou slepoty u lidí starších 50 let.