Deprese je nemoc jako každá jiná a je nutno ji léčit. Vede totiž k pocitům ztráty smyslu života. Proto je to i nemoc smrtelná - až 90 procent sebevražd je spojováno s duševní chorobou, nejčastěji s depresí.

Psychiatři zdůrazňují, že deprese rozhodně není lenost, nedostatek vůle nebo slabošství a nelze ji překonat chtěním nebo vypětím vůle. Lidé s depresí trpí pocity beznaděje, bezmoci a bezcennosti. Nemohou se však sami bez pomoci vzchopit a dát se dohromady. Potřebují pomoc a léčení, dobrá léčba může pomoci více než 80 procentům nemocných.