Ritchie tvrdí, že Alzheimerovu chorobu dost významně brzdí látka clioquinol. Pacientům, kterým ji podával, ubývaly duševní schopnosti mnohem pomaleji než těm, kteří toto antibiotikum nedostávali.

Všem nemocným nejprve otestoval paměť, vyjadřovací a orientační schopnosti a logické myšlení. Polovině z nich posléze lék podával, polovině nikoli. Ukázalo se, že clioquinol nemoc sklutečně zpomaluje.

Látku už dříve se zdarem vyzkoušeli američtí vědci při pokusech na myších. "Výsledky zkoumání jsou pro medicínu velmi povzbudivé," prohlásil Ritchie.

Výsledky je nutné potvrdit

Alzheimerovu nemoc způsobuje usazování bílkovin v mozku. Při tomto procesu působí železo, měď a zinek. Během pokusů na myších se zjistilo, že clioquinol na sebe tyto kovy váže, a tak brání bílkovinám, aby se usazovaly.

Suzanne Sorensenová z britské Společnosti pro Alzheimerovu nemoc výsledky nejnovějších studií přivítala. Upozornila však, že bude třeba je potvrdit na větším počtu pacientů