Kromě testování na HIV z krve organizace poskytne i bezplatné preventivní poradenství týkající se zásad bezpečnějšího sexu a informace o HIV a AIDS problematice. Testování probíhá na čtyřech místech ČR, a to v Praze, Brně, Českých Budějovicích a Ostravě.

"Lidé by se měli nechat otestovat především z důvodu včasného odhalení nemoci. Tak jako u jiných onemocnění totiž platí, že čím dříve se začne s léčbou, tím je účinnější. Nicméně aktuální vyšetření dokáže HIV infekci odhalit s 2-3 měsíčním zpožděním. Tudíž pokud se člověk rizikově choval před měsícem, krevní testy onemocnění ještě prokázat nedokáží," upozorňuje Novinky.cz terénní sociální pracovnice Lucie Grolmusová.

Počet nakažených stále roste

Podle statistik je v Česku asi čtrnáctkrát více HIV pozitivních lidí než před revolucí. Zatímco tehdy statistiky uváděly asi stovku nakažených, nyní se v ČR eviduje už 1493 nakažených virem HIV, z toho u 318 propuklo onemocnění AIDS a z nich 169 zemřelo. Žijících HIV pozitivních je nyní v Česku 1264.

Nejčastějším způsobem nákazy HIV v ČR je dlouhodobě sexuální přenos. Představuje téměř 90 procent všech zachycených případů infekce. Více než polovina všech zjištěných infekcí byla zjištěna u mužů, kteří měli sex s muži. U této skupiny byl zaznamenán i významný výskyt dalších sexuálně přenosných infekcí.

Asi 30 procent lidí se nakazilo heterosexuálním stykem. Přenos prostřednictvím injekčního užívání drog byl jako nejpravděpodobnější uveden zhruba u pěti procent případů.

Světový den boje proti AIDS se slaví vždy 1. prosince. Vloni bylo na čtyřech stanovištích otestováno celkem 333 lidí. Více informací mohou zájemci najít na www.rozkosbezrizika.cz.