Ženy ve věku nad 45 let nebo ty, jež mají onkologické onemocnění v rodině, by se měly v rámci prevence dávat screeningově vyšetřit každé dva roky.

"I když běží Národní program screeningu karcinomu prsu, jsou stále pokryta pouhá 54 procenta z cílové skupiny žen. Je třeba ženy aktivovat k vyšetření na mamografu a při onemocnění je pozitivně motivovat, ať se zařadí do registru onkologických pacientů," vysvětluje docent Dušek.

Ženy neznají svá práva na informace

Podle něj je v současné době největší kámen úrazu v informovanosti již nemocných žen. Jen málokterá žena si je plně vědoma svých práv na informace o svém zdravotním stavu, průběhu a možnostech léčby.

Ať je ženy zdravotní stav jakkoliv vážný, diagnóza může znamenat naději na jeho zlepšení.

Neléčená rakovina se nezastaví, nezpomalí ani nepřestane bolet, zatímco léčbou lze dokázat mnohé. Lékaři jsou dnes připraveni na každou situaci a mají k dispozici řadu účinných prostředků, aby karcinom prsu zlikvidovali nebo (pokud je v pokročilejším stadiu) dostali pod kontrolu a výrazně zlepšili kvalitu života s ním. Také výzkum možností léčby je velmi intenzivní a stále se testují a vyvíjejí nové léky. Už dnes se používají biologické léky, které umějí určitý typ nádoru nejen zastavit, ale také redukovat, nebo dokonce zlikvidovat.

Důležitá znalost konkrétních výsledků vyšetření

Ženy by měly znát nejen typ svého nádoru, ale i konkrétní výsledky svého histologického vyšetření, včetně stavu tzv. HER2 receptorů na buňkách karcinomu, které signalizují vysokou agresivitu nádoru a rychlý rozvoj choroby. Zároveň ale znamenají pro pacientku příznivou zprávu, totiž že v jejím případě bude účinkovat tzv. biologická léčba. Jedná se o moderní metodu léčby, která má minimální vedlejší účinky a nezpůsobuje žádné život ohrožující komplikace.

Jelikož se jedná o velmi nákladnou léčbu, ne vždy se o ní lékaři zmiňují. Ovšem každá pacientka, u níž jsou výsledky vyšetření na HER2 pozitivní, na ni má právo a měla by ji být plně hrazena zdravotní pojišťovnou. A proto by ji měl lékař okamžitě poslat do jednoho z akreditovaných onkologických center, kde tuto léčbu aplikují. Pokud tak lékař neučiní, může se žena na tomto pracovišti hlásit sama.

 

Ženy mají nárok na péči špičkové kvality. A pokud nejsou se svým lékařem nebo postupem spokojeny, mají si od lékaře vyžádat veškerou svoji dokumentaci a změnit ošetřující tým.prezidentka evropské pacientské organizace žen s rakovinou prsu Europa Donny Susan Knox

 

Nejsi na to sama

Toto je jen zlomek informací, co by o svém onemocnění měly ženy vědět. A právě proto vznikl projekt Nejsi na to sama (www.nejsinatosama.cz). Ženy zde naleznou podrobné informace o nemoci a její léčbě, ale i nejrůznější rady a postřehy jiných žen, kteří rakovinou prsu onemocněly. Jsou zde i kontakty na všechna onkologická centra v České republice, názory předních českých onkologů i poradna.

"Léčba prsního nádoru znamená pro každou ženu obrovskou zátěž z hlediska fyzického, psychického i sociálního. Hned na začátku si prožije šok z diagnózy, což je přirozeně jedna z nejtěžších životních situací. Bohužel přijdou další problémy v podobě úzkostí různého druhu, které často přerostou v depresi.

Ozve se strach z léčebných postupů, z bolesti a strádání, objevují se mučivé představy o smrti, ztrátě prsu nebo vypadávání vlasů. K tomu se přidávají obavy z budoucnosti, existenční nejistota a starost o blízké osoby. Vyrovnat se s takovou situací není jednoduché a člověk sám na to nestačí. Naštěstí dnes nikdo není na takovou situaci sám," vzkazují i jejich nejbližším autoři stránek.