„Lidé by se neměli bát plavání, ale my bychom měli více zkoumat, zda nejsou lepší způsoby k dezinfekci bazénů (než chlór),“ řekl Manolis Kogevinas, který působí v barcelonském centru pro epidemiologii životního prostředí. On a jeho kolegové zveřejnili v listu Environmental Health Perspectives studie o chemikáliích, jež vznikají v bazénech, a o jejich vlivu na zdraví.

Výsledky jsou zatím předběžné

Výsledky studií jsou však podle Kogevinase příliš předběžné, a zatím tedy nelze lidem doporučovat, aby se vyhýbali bazénům, kde se voda dezinfikuje pomocí chlóru.
Výzkumy ukázaly, že v bazénech s chlorovanou vodou vzniká stovka vedlejších chemických produktů, které mají vliv na zdraví plavců. Po čtyřiceti minutách plavání byl zaznamenán růst počtu markerů, jež signalizují poruchy DNA, jež mohou vést k rakovině.

Právě to Kogevinas zdůrazňuje: zatím byl zjištěn jen nárůst počtu markerů, nikoli růst počtu případů rakoviny. Připomíná také, že studie se zatím prováděly na malém počtu lidí.

Chlór reaguje ve vodě s lidským potem, močí, kožními buňkami a dalšími organickými látkami, přičemž vzniká množství chemikálií, často jedovatých. Některé z nich byly na základě výzkumů u zvířat spojeny se vznikem astmatu a rakoviny močového měchýře. Do lidského těla mohou pronikat přes kůži nebo při vdechování vzduchu nad vodní hladinou.