Vědci při svých výzkumech zjistili spojitost mezi poruchami spánku a onemocněním mozku, které může být diagnostikováno až o mnoho let později. Podle nich mohou tyto projevy signalizovat větší výskyt například Parkinsonovy choroby.

REM spánek je období, kdy většinou sníme. Většina lidí leží během této fáze nehnutě. Lidé s poruchami spánku ale často během snění prudce pohybují rukama či nohama, je u nich znatelný pohyb očí. Často se u nich také stává, že svými pohyby zraní partnera nebo při spaní spadnou z postele, uvádí server Daily Mail.

Choroba může propuknout až za dvacet let

Lékaři během 15letého průzkumu sledovali 27 osob s poruchami spánku ještě předtím, než se u nich rozvinula Parkinsonova choroba, demence nebo mnohočetné systémové atrofie (zakrnění).

Po vyhodnocení všech poznatků zjistili, že doba mezi prvními příznaky (poruchy spánku) a skutečným propuknutím nemoci se u většiny pacientů pohybovala v rozmezí 25 - 50 let.

"U některých pacientů se vyskytuje velmi dlouhá doba mezi prvními příznaky a dobou, kdy nemoc skutečně propukne. Tyto příznaky pak vůbec nemusejí být spojovány s danou nemocí," uvedl autor studie doktor Bradley Boeve z kliniky Mayo v Rochestru v Minnesotě.

Stále ještě bude ale zapotřebí mnoha výzkumů, aby vědci zjistili, jak přesně k této spojitosti dochází.