Jde skutečně o unikátní metodu, při které je v místním umrtvení zaveden do žíly, jež běží na povrchu srdce okolo mitrálního prstence, katetr, který dokáže zmenšit otvor v chlopni a zmenšit její nedomykavost.

Prozatím se však jedná pouze o klinickou studii, která probíhá ve 13 evropských a 3 kanadských centrech a počítá se zařazením nejméně 30 nemocných, kteří budou následně sledování po dobu nejméně jednoho roku. Až výsledky této studie tedy rozhodnou, zda se metody dočkají i běžní pacienti.

Za nedomykavost chlopní může celá řada poruch

Nedomykavost chlopní může být vrozená vada, ale i získaná, např. poškozením chlopní při infekční endokarditidě či revmatické horečce. Velkou roli v procesu poškozování hraje i věk – chlopně starého člověka degenerují, ukládá se v nich vápník a dochází k jejich zužování. Chlopně mohou ovšem být poškozeny i při srdečním infarktu, kdy je narušena tkáň ovládající otevírání a zavírání chlopně, kvůli čemuž se stane chlopeň obvykle i nedomykavou.

Srdeční chlopeň přitom působí jako ventil, který usměrňuje tok krve jedním směrem (ze srdce do velkého oběhu).Pokud tento ventil nedovírá a propouští krev z aorty opačným směrem zpět do srdce, nastává obrovské zatížení srdce, které v důsledku toho může selhávat. Pokud je nedomykavost aortální chlopně pokročilá, může si vyžádat náhradu poškozené chlopně nebo i části aorty.

Důležité včasné odhalení

Nedomykavost aortální chlopně je důležité odhalit včas, protože se toto onemocnění může v průběhu let zhoršovat a může vést až k selhání srdce.

Podezření na aortální nedomykavost může vzniknout už při běžném poslechu srdce při preventivním vyšetřením, kdy je na srdci slyšitelný srdeční šelest. Lékař dále pátrá po příznacích onemocnění, zajímá se o další přidružená onemocnění, užívání léků a rodinnou anamnézu srdečních chorob. I běžná vyšetření, jako EKG a rentgen hrudníku mohou upozornit na některé abnormality.

K odhalení nedomykavosti pak poskytne řadu informací echokardiografické vyšetření (ECHO = ultrazvuk srdce). Lékaři většinou postačí toto vyšetření nejen k odhalení nedomykavosti, ale i k určení závažnosti stavu.