Studií, které zkoumaly ženský mozek a porovnávaly ho s mužským, bylo již mnoho. Teď však vyšla první, která se zabývala konkrétně ženami, které užívají HA. Studie potvrdila, že díky užívání HA se šedá mozková hmota, která je určena pro paměť a verbální dovednosti, zvětšuje a to až o 3 %.

Vědci studii prováděli celkem na 14 mužích a 28 ženách, z čehož polovina žen brala pilulky. Všechny ženy byly v průběhu měsíce pozorovány, aby se zjistily jejich hormonální výkyvy a navzájem se porovnaly. Ze studie vyplynulo, že několik oblastí ženského mozku ovlivněných HA bylo větších, než u žen bez HA. Na značce užívaných pilulek přitom vůbec nezáleželo.

Proč mají pilulky takový vliv na ženský mozek a jejich myšlení není jasné. Jednou z teorií však je, že estrogen, nebo progesteron, který zapříčiňuje uvolnění vajíček během menstruačního cyklu ženy, také způsobuje silnější propojení mezi nervovými buňkami v mozku.

Přesto, že se některé části mozku při užívání prášků zvětší, není známo, že by se po jeho skončení mozek opět zmenšil do své původní podoby.