Efekt je patrnější u žen s kyprými boky než u žen, jimž se tukové zásoby ukládají kolem pasu. „Příčinou, proč ženy tvarového typu hrušky trpí více úpadkem paměti a mozkové činnosti než ženy s tělem ve tvaru jablka, pravděpodobně souvisí s druhem tuku usazeném v bocích a kolem pasu,“ uvedla CNN.

Je známo, že různé tuky uvolňují odlišné cytokiny - proteiny ovlivňující též poznávací procesy. „Potřebujeme zjistit, zda je jeden druh tuku více škodlivý než jiný,“ uvedla Diana Kerwinová, vedoucí výzkumu. „Tuk může přispět k utváření plaků spojovaných s Alzheimerovou chorobou či omezeným přísunem krve do mozku,“ dodala.

Studie uvádí, že v průměru platí vztah mezi bodovým úbytkem na hodnotové škále vztahující se k paměti a růstem indexu tělesné hmotnosti (BMI). Vědci zkoumali téměř devět tisíc žen ve věku 65 až 79 let.

„Obezita je škodlivá, ale její následky jsou horší v závislosti na tom, kde se tuk usazuje. Studie ukazuje, že máme-li ženu..., která má v bocích nadbytečný tuk, budeme se důsledněji snažit, aby shodila. Nezměníme to, kde se tuk usazuje, ale když ho je méně, je to lepší,“ řekla Kerwinová.