Noční můry jsou definovány jako děsivé sny, které probouzejí lidi z tzv. REM spánku, kdy přístroje zaznamenávají vysokou hladinu mozkové aktivity. V těchto případech si člověk sny jasně pamatuje. Obvykle jsou spjaté s nějakým traumatem, jež děti či dospělí v minulosti prožili.

Velmi podobné jsou i noční děsy, které se však dostavují v průběhu hlubokého NREM spánku a člověk si je po probuzení obvykle nepamatuje. Většinou jde o náhlé vytržení ze spánku, spojené s velkým úlekem a pocitem úzkosti.

Podle encyklopedie Wikipedia je zpravidla noční děs spojen s krátkým, strašidelným snem. Noční děs pak bývá častý zejména u dětí. Pokud se rodiče snaží dítě v tomto stavu uchlácholit, většinou je dítě odstrkuje, jelikož je nepoznává. Rodiče by neměli dítě násilím budit, protože je možné, že dítě bude okolní hlasy vnímat zkresleně, budou pro ně velmi nepříjemné, rozléhající se, opakující se, tvořící ozvěnu. V tomto případě je ideální na dítě nemluvit vůbec. Pouze být u něj, čekat, až se pomalu probudí.

Podle deníku Daily Mail v nejnovějších výzkumech psychiatři zkoumali noční můry u 9000 dospělých a při pohledu na frekvenci zjišťovali, u jakých typů lidí se noční můry vyskytují a jaký vliv mají na jejich zdraví.

Výsledky ukázaly, že 5,1 procenta lidí má noční můry minimálně jednou za týden a častěji vznikají u žen.

Trápí-li dítě noční děs, není dobré ho násilím budit.

FOTO: fotobanka Profimedia

Pracovní postavení má také vliv na vaše sny

Podle odborníků mají k nočním můrám dispozice především neurotici a lidé s genetickou zátěží.

Velkou roli zde ale může sehrát i nezaměstnanost a nedostatek peněz. Podle výzkumu mají 2,3krát větší pravděpodobnost děsivých snů lidé s nejnižšími příjmy, oproti boháčům. A také lidé hodně pracující, jež často pociťují denní únavu, bolesti hlavy a trápí je ranní vstávání.

Nejčastější noční můry

Mezi nejčastější a nejznámější noční můry bezpochyby patří pád z velké výšky, kdy člověk padá a těsně před dopadem se probudí. Mezi další děsivé sny pak patří nejrůznější pronásledování nebo ochrnutí, kdy člověk nemůže hýbat nohama, rukama apod.

Mezi méně časté potom patří ztráta, nebo smrt blízké osoby, nebo neschopnost dokončit zadanou práci.

Nejčastější noční můry
Pád (39,5 %)
Pronásledování (25,7 %)
Ochrnutí (25,3 %)
Pozdní příchod na schůzku (24 %)
Ztráta blízké osoby (20,9 %)
Horory (18,9 %)
Nedokončení práce (17,3 %)

Noční můry by se rozhodně neměly podceňovat. Mohou být signálem k nějaké psychické poruše. Proto je lepší po častém opakování raději navštívit lékaře.