Hořká čokoláda je bohatá na epikatechiny, které v mozku pokrývají nervové buňky a chrání je před zhoubným vlivem mrtvice. Při mozkové příhodě dochází k ucpání cévy a zastavení zásobování části mozku kyslíkem a živinami. Mozek, který je ale prosycen epikatechinem, odolává poškozením plynoucím ze zastaveného průtoku krve mnohem lépe.

Epikatechin je tak vhodným lékem po mrtvici. Podle profesora Sylvaina Dorého dokonce lepším než současné léky.

„Pokusná zvířata, která byla preventivně krmena epikatechinem, utrpěla výrazně menší poškození mozku než ta, jimž látka podána nebyla. A zatímco většina konvenčních léků musí být podána do dvou až tří hodin po mrtvici, aby byla účinná, u epikatechinu je toto období dlouhé 3,5 hodiny,“ tvrdí Doré. Po šesti hodinách po mrtvici ale už epikatechin prý nepomáhá.