Až čtvrtině žen v západní civilizaci hrozí, že v určitém okamžiku v roce upadnou do deprese. Toto alarmující číslo je desetkrát vyšší, než v roce 1945, a to i přestože se dnešní ženy mají mnohem lépe, než dřív.

Podle vědeckých výzkumů za depresi může především chemická nerovnováha v mozku. Ale již není plně známo, co tuto nerovnováhu způsobuje.

"Za depresi nemůžou pouze špatné geny a nízká hladina serotoninu tzv. hormonu štěstí. Příčiny je nutné hledat především v našem způsobu života a ve společnosti," vysvětluje pro Daily Mail publicistka Allison Pearsonová, kterou deprese také postihla.

Tuto myšlenku potvrzuje i řada vědeckých studií, které zdůvodňují špatný psychický stav dnešních žen způsobem života, ale také celou řadou očekávání, které od nich má dnešní společnost.

Zrádná touha po perfektním životě

Pokud chce být v dnešní době žena úspěšná, musí splňovat řadu protichůdných podmínek, jako například být skvělou matkou, milenkou a přitom dosahovat úspěchy v práci, být zcela sobestačná apod.

Ženy si tak samy stanovují řadu až nadlidských cílů a nedokáží se spokojit s průměrným výsledkem. Stávají se tak dlouhodobě nespokojené a následkem jsou až hluboké deprese.

Hnacím motorem depresí jsou tedy nesmyslné touhy po tom být perfektní, mít perfektního partnera, perfektní rodinu a vlastně celkově perfektní život.

Bohužel, i když si ženy často uvědomují, že jsou jejich nároky na sebe samotné nesmyslné a iracionální, nemohou si pomoci.

Antidepresiva uleví, ale nic moc neřeší

O tom, že se nejedná o banální problém i vypovídá fakt, že většina z miliónu lidí, kteří ve světě spáchají sebevraždu, trpí právě depresí.

Pokud žena přijde k lékaři včas, cítí se lépe hned po první návštěvě a užití prvních antidepresiv.

"Díky lékům se mi velmi ulevilo. Již po pár dnech jsem se cítila klidnější a mé uvažování bylo mnohem racionálnější," potvrzuje úspěšnost léčby Allison Pearsonová.

Ale léčba léky není vše. Mnohem důležitější je psychoterapie, která ženy naučí si opět věřit a také nalézt konsenzus mezi tím, co po nich chce společnost a co je v jejich možnostech.

Globální pohled

Podle odborníků by se ale také mělo začít u změny společnosti. Ženy podle nich nejvíce trpí kvůli narušení sociálních vazeb. Lidé se již tolik nescházejí jako dřív. Rodina spolu komunikuje již minimálně a každý se jen soustředí na svůj život a své cíle.

Lidé spolu všeobecně velmi málo komunikují a tak se často stává, že i když žena chodí denně do práce a setkává se tam s lidmi, ve svém nitru se cítí velmi osaměle.

Část viny přikládají odborníci i technice. Z měst i vesnic se pomalu vytrácí sousedská výpomoc a tím i zároveň zájem o druhé. Místo soudržnosti pak narůstá spíše vzájemná rivalita. A tak ženy bojují o své místo na výslunní v zaměstnání, ve svých rodinách, mezi přáteli, sousedy..., prostě všude kam se podívají.